SIFIR KARBON

Hangi hizmetleri sunuyoruz?

Sıfır Karbon danışmanlığındaki tüm projelerde 2 temel kavram; Enerji güvenliği ve çevresel etki azaltma gözetilir. EPSOL olarak, tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya verilen zararı ifade eden Karbon Ayak İzi konusunda, sera gazi salınımlarının azaltılmasını sağlayan “Karbon Azaltım Projeleri” ne danışmanlık yapıyor, bu projeler sayesinde oluşan karbon kredilerinin kamu ve özel sektör kuruluşlarına emisyon izni elde edebilmeleri için satılabilmesine aracılık ediyoruz.

Ölçek bağımsız firmalara verdiğimiz hizmetler;

 • Karbon ayak izi hesaplama
 • Su ayak izi hesaplama
 • Ekolojik ayak izi hesaplama
 • Kurumsal karbon ayak izi raporlama
 • Su ayak izi raporlama
 • Ürün karbon ayak izi raporlama

Karbon kredisi, sera gazı emisyonu azaltımı yapan bir faaliyetin yaptığı her bir ton CO2 eş değer sera gazı azaltımını belirlemek için kullanılan emisyon azaltımı birimidir.

Karbon kredileri aşağıdaki kategorilerde bulunan farklı sera gazı türleri (CO2, N2O, CH4, vb) azaltımı yapan faaliyetler tarafından kazanılır.

 • Enerji verimliliği/ yakıt değişimi
 • Endüstriyel üretim
 • Yenilenebilir enerji
 • Ulaşım
 • Tarım
 • Ormancılık
 • Atık bertarafı