SIFIR KARBON

Net Sıfır Teknolojisi ve Karbonsuzlaştırma

EPSOL, temiz ve yenilenebilir enerji pazarındaki çözümleri, sürdürülebilir mühendislik alanındaki yetkinliği, teknoloji kullanımındaki uzmanlığı, fayda ve zorluklara karşı proje tabanlı şeffaf paylaşım modeli ile müşterilerinin ve paydaşlarının karbonsuzlaştırma ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmasında güvenilir bir danışman, baştan sona tüm süreçlerde aktif rol alan bir çözüm ortağıdır. 

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?

Kurumsal Karbon Ayak İzi, bir kuruluşun faaliyetleri nedeniyle tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya verdiği zararı ve oluşan sera gazı emisyonlarının toplamını ifade eder. Bu emisyonların azaltılması ve kurumların sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek hedeflerine ulaşmalarında Kurumsal Karbon Ayak İzi ölçümü ve raporlaması önemli bir aşamadır.

İklim Değişikliğiyle mücadele konusunda hazırlanan AB Yeşil Mutabakat protokolü çerçevesinde dünya sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar %50 azaltılması hedefleniyor. Türkiye’de de özellikle AB’ye ihracat yapan firmaların karbon ayak izinin hesaplanarak, raporlanması ve gerekli alt yapının kurularak Türkiye’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %21 oranında azaltması hedefleniyor.

SIFIR KARBON

Net Zero Hedefinize Birlikte Ulaşalım

Şirketinizin Net Zero hedeflerini belirleme sürecinde yol haritanızı birlikte çıkaralım…

SIFIR KARBON

Hangi hizmetleri sunuyoruz?

Sıfır Karbon danışmanlığındaki tüm projelerde 2 temel kavram; Enerji güvenliği ve çevresel etki azaltma gözetilir. EPSOL olarak, tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya verilen zararı ifade eden Karbon Ayak İzi konusunda, sera gazi salınımlarının azaltılmasını sağlayan “Karbon Azaltım Projeleri” ne danışmanlık yapıyor, bu projeler sayesinde oluşan karbon kredilerinin kamu ve özel sektör kuruluşlarına emisyon izni elde edebilmeleri için satılabilmesine aracılık ediyoruz.

Ölçek bağımsız firmalara verdiğimiz hizmetler;

 • Karbon ayak izi hesaplama
 • Su ayak izi hesaplama
 • Ekolojik ayak izi hesaplama
 • Kurumsal karbon ayak izi raporlama
 • Su ayak izi raporlama
 • Ürün karbon ayak izi raporlama

Karbon kredisi, sera gazı emisyonu azaltımı yapan bir faaliyetin yaptığı her bir ton CO2 eş değer sera gazı azaltımını belirlemek için kullanılan emisyon azaltımı birimidir.

Karbon kredileri aşağıdaki kategorilerde bulunan farklı sera gazı türleri (CO2, N2O, CH4, vb) azaltımı yapan faaliyetler tarafından kazanılır.

 • Enerji verimliliği/ yakıt değişimi
 • Endüstriyel üretim
 • Yenilenebilir enerji
 • Ulaşım
 • Tarım
 • Ormancılık
 • Atık bertarafı

Referanslarımız

SIFIR KARBON

Bir sorunuz mu var?

Net Sıfır Teknolojisi ve Karbonsuzlaştırma ile ilgili bilgi almak ve iş birliği için lütfen bizimle iletişime geçin.